LEIDRAAD VOOR JURIDISCHE AUTEURS 2011 PDF

verwijzingen en afkortingen zich tot regels voor juridische ver- wijzingen en De richtlijnen in deze leidraad betreffen vooral het Belgische recht, met .. H. CASMAN, Précis du notariat, Brussel, Bruylant, ,. [eerste lienaam van de auteur en één of enkele woorden uit de titel (infra nr. ). auteurs’.om mijn bachelor af te integratietoets juli tentamencoördinator dr. samenvatting van de bacheloressay ‘Leidraad voor juridische auteurs’. Use the following template to cite a court case using the Leidraad citation style. , laatst.

Author: Gukazahn Dijar
Country: Ethiopia
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 18 April 2010
Pages: 293
PDF File Size: 11.71 Mb
ePub File Size: 12.70 Mb
ISBN: 858-9-63046-404-1
Downloads: 39464
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arajin

Learning objective In this module you will learn how to cite correctly and the citation conventions in your auuteurs field of study. This module will also give you a few handy tools voor managing and sharing literature. Estimated time Roughly 15 minutes. Required knowledge Course B, module ‘How do I incorporate literature in my reports? Every researcher uses information sources. They are important and also obligatory as they show how and where you acquired your information.

How do you cite from sources? There are many different styles worldwide, leisraad with its own conventions for referring to books, articles, websites, visual material etc. You will have to use the style that applies in your own field or in the journal you want to publish your article in. Many styles are used at the Faculty leidraaad Earth and Life Sciences. Ask your tutor which style to use or use the style of the journal you want to publish in.

Many styles are used at the Faculty of Sciences. Ask your tutor which style to use or simply use the style of the journal that you want to publish in. Various own styles; see the subject-specific regulations in the Werkbank Academische Vaardigheden Dutch.

For an example see: Once you have found your information you need to organise and store it efficiently. Bibliographical data that is stored in an orderly fashion is much easier to process. Systematic data storage during your searches will enable you to work faster and more accurately. You make your own database in Endnote.

You may have to work in groups during your research. If so, information sharing can prove very important. Auteur faster the information is distributed in the group, the more efficiently you can get on with leirdaad job in hand.

There are many different ways to distribute information in an organised way via the internet. They allow you to view folders and files from any PC or laptop. To send large voo you can use WeTransfer. You can access it on any computer with your own password. Dropbox on another computer enables the exchange of files. Changes to a Dropbox volr on one computer are automatically passed on to the file in the other computer.

Fellow-students can view selected photos or files via a link per mail. It is then not necessary to install Dropbox. You can use it to create documents, spreadsheets and presentations that are stored online.

  LATTICE THEORY GARRETT BIRKHOFF PDF

Thesis bookshelf

You need a Google Account to work with Google Drive. The documents and spreadsheets which are stored online can be shared with other Google Account users and edited online in real time so that changes can be viewed straightaway.

Visit the Google Drive Help Center for more 22011. On the homepage of WeTransfer you will find a small box where you can upload a file, fill in the e-mail address of sender and receiver and if needed can enter a message.

After clicking “Transfer” button the application does the work and sends an e-mail to the recipients mailbox. Neither actions are necessary with WeTransfer.

In this module you learned that you must always state a source when you quote from someone else’s work. This is called citation. Different citation styles are used in different fields of study.

You now know which style is used in your own field and where to find it. Ideas need protection from Universiteitsbibliotheek VU on Vimeo. Naast wetenschappers maken ook studenten, journalisten en medewerkers binnen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven gebruik van NARCIS.

NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder open access publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten.

Dit houdt in dat NARCIS nog niet gebruikt kan worden als ingang tot complete overzichten van publicaties van onderzoekers. Op deze wijze kunnen de publicatielijsten van de wetenschappers zo compleet mogelijk worden gemaakt.

NARCIS juidische the main national portal for those looking for information about researchers and their work. Besides researchers, NARCIS is also used by students, judidische and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

NARCIS provides access to scientific information, including open access publications from the repositories of all the Dutch universities, KNAW, NWO and a number of research institutes, datasets from some data archives as well as descriptions of research projects, researchers and research institutes.

This means that NARCIS cannot be used as an entry point to access complete overviews of publications of researchers yet. By doing so, it will become possible to create much more complete publication lists of researchers. Search this Guide Search. Course 22011 – All disciplines: Writing process This course is designed for advanced bachelor and master students.

You will learn how to determine your need for information; find information effectively and efficiently; check information carefully; process and save information. Introduction Preliminary searches and planning Smart and systematic literature searches Finding literature Data Quality and usability of sources Writing process.

Which tools will help me with the writing process? Dutch journals often require one variant from this collection. The Blue Book is also used by many international journals.

This works efficiently because: Endnote Handy tools for sharing literature: De mogelijkheid om per email op de hoogte te worden gesteld van nieuw gepubliceerde literatuur in specifieke vakgebieden.

Afzonderlijke bijdrage in een dagblad, tijdschrift of congres bundel. In deze cursus wordt met artikel een wetenschappelijk tijdschriftartikel bedoeld. Beroepsgerichte of vakpublicaties zijn vooral praktisch van aard en bestemd voor beroepsbeoefenaren in allerlei gebieden. Lijst van bibliografische beschrijvingen op een bepaald gebied of van een bepaalde auteur bedoeld om het bestaan en de inhoud van documenten boeken, tijdschriften of artikelen te signaleren, onafhankelijk van hun aanwezigheid op een bepaalde plaats.

  DATASHEET 74LS163 PDF

Ook wel literatuurlijst genoemd. Bestand met bibliografische gegevens. Bibliografische bestanden zijn er zowel in papieren als in digitale vorm.

De laatste vorm wordt ook vaak database genoemd, al is niet elke database een bibliografie. De titelgegevens om een publicatie te kunnen vinden, ook wel literatuurverwijzing of referentie genoemd. Een lijst van referenties vormt een literatuurlijst of bibliografie. In Internet Explorer “favorieten” auyeurs. Bij ingewikkelde zoekvragen kun je de zoekvraag verfijnen geavanceerd zoeken door het autwurs van trefwoorden met behulp van Booleaanse operatorengenoemd naar de Engelse wiskundige George Boole Booleaanse operatoren zijn logische operatoren.

Verkleinen van je zoekactie bepaalde term uitsluiten Zoekactie: Pas op met de NIET-operator: In dat geval is het verstandig haakjes te gebruiken. Ook wel referentie genoemd. Alfabetisch of systematisch geordende lijst van publicaties leiidraad, tijdschriften, DVD’s e. Iedere publicatie heeft een plaatskenmerk waarmee deze gevonden kan worden op een studiezaal of in een magazijn, of een URL.

De bibliotheek heeft geen catalogus meer van zichzelf. De collectie van de Bibliotheek van de VU omvat ruim 1. De collectie is volledig beschreven in de WorldCat catalogus.

Statistics

Bibliografische beschrijving van een publicatie in de catalogus. In een citatie-index vind je van iedere beschrijving van een document de bronnen die de auteur heeft gebruikt literatuurlijst en hoe vaak dit document sinds publicatie door anderen wordt vermeld. Dit levert een citatiescore op die leirdaad is op het aantal referenties. Je citeert alleen als de letterlijke formulering van de originele bron van belang is voor jouw werkstuk of scriptie.

Confirmation bias is de neiging die we van nature hebben om onze verwachtingen op een dusdanige manier te toetsen dat ze worden bevestigd.

leidraad voor juridische auteurs pdf – PDF Files

Een congresbundel heeft de omvang van een magazine, maar dan in kleiner, leidrad boekformaat. Hierin zijn samenvattingen van de bijdragen van alle deelnemers aan een congres opgenomen. VU Dare zal worden uitgefaseerd. In zijn de functionaliteiten overgebracht naar de research portal Pure. De repository wordt dagelijks aangevuld met publicaties. Zie voor meer informatie raadpleeg de website van Narcis. Een database is een verzameling gedigitaliseerde gegevens die zodanig gestructureerd is opgeslagen dat de data eenvouding kunnen worden opgezocht.

Deze gegevens kunnen ujridische uit teksten, bibliografische informatie, statistische gegevens enz.

Voor bestanden met feitelijke informatie wordt vaak de term databank gebruikt. In de bibliotheekwereld jjridische het begrip database vaak in engere zin gebruikt voor bibliografische bestanden om deze o.

Author: admin