CONTOH RANCANGAN PERNIAGAAN FUTSAL PDF

Rancangan perniagaan futsal pdf ProposalKertas Kerja Futsal – Image 1 ProposalKertas Kerja Futsal. Futsal 15 kertas kerja futsal pdf Kertas Kerja Futsal Pdf Rating: 3,8/5 reviews Futsal 15 kertas kerja futsal pdf 15 rancangan perniagaan futsal Format Rancangan. Jun 23, Time: author: petiri business plan futsal Futsal Business Contoh Rancangan Perniagaan (Business Plan Sample) – Download.

Author: Faum Akirisar
Country: Algeria
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 28 September 2012
Pages: 303
PDF File Size: 3.17 Mb
ePub File Size: 16.55 Mb
ISBN: 646-2-14057-537-7
Downloads: 4665
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudorisar

Post on Dec 99 views. Keritan Sport Futsal Enterprise menawarkan perkhidmatan futsal kepada penduduk Kg.

Kami sebulat suara memilih perniagaan ini kerana faktor permintaan yang semakin meningkat dan untuk menyediakan perkhidmatan futsal kepada pelanggan yang memerlukan perkhidmatan ini. Kami prrniagaan untuk menceburkan diri dalam perniagaan ini adalah berdasarkan kepada kekuatan dari segi lokasi, dimana lokasi yang kami pilih dapat menarik perhatian ramai orang dan juga tempat yang strategik.

Selain itukami juga menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami supaya mereka berpuas perrniagaan keatas perkhidmatan Keritan Sport Futsal Enterprise.

Kertas Kerja Futsal Pdf

Tambahan pula, lokasi Keritan Sport Futsal Enterprise tidak mempunyai banyak persaingan kerana hanya terdapat dua persaingan sahaja.

Keritan Sport Futsal Enterprise mempunyai kekuatan tersendiri dari segi layanan ,barang yang disediakan, membuat tempahan dan harga yang berpatutan. Keperluan Dan Kos PentadbiranBahagian 2: Keperluan Dan Kos OperasiBahagian 3: Pelanggan Dan Saiz Pemasaran3. Pesaing Dan Analisis Persaingan3. Keseluruhan Kos Perlaksanaan Projek4.

Pinjaman Modal rrancangan Diperlukan4. Cara Pembayaran Balik Pinjaman 4. Pengenalan ahli jawatankuasa 1Jadual 1.

Pengenalan ahli jawatankuasa 2Jadual rnacangan. Pengenalan ahli jawatankuasa 3Jadual 1. Perjawatan,Bilangan, Tugas dan GajiJadual 1. Keperluan dan Kos PentadbiranJadual 1.

Keperluan dan Kos OperasiJadual 2.

Kertas Kerja Futsal Pdf

Keperluan dan Kos PemasaranJadual 3. Senarai Sasaran PelangganJadual 3. Senarai Pesaing-pesaing yang WujudJadual 3. Analisis Kekuatan dan Kelemahan PesaingJadual 3. Kawasan cadangan tapak pembinaan gelangang futsal. Pelan lantai gelangang futsalLampiran 4: Ukuran gelangang futsalLampiran 5: Logo Keritan Sport FutsalLampiran 6: Contoh gelangang futsal yang akan dibina.

  KRVNIK LJUBAVI PDF

Perkara-perkara yang akan diterangkan adalah latar belakang firma dan pengenalan kepada rakan kongsi. Setelah itu akan dijelaskan mengenai struktur organisasi, perjawatan dan tugas yang diwujudkan dalam firma ini serta keperluan dan kos yang terlibat dalam bahagian ini.

Kursus-kursus yang berkaitanKursus operasi dan jualan. Perjawatan dalam Firma PerniagaanPengurus Operasi1. Dari segi perjawatan dan tugas, sila lihat dalam jadual 2.

Pengurus Operasi Alison Sautin 1a. Memastikan operasi bejalan dengan lancar. Membuat sistem operasi yang berkesan. Pengurus Pemasaran Dius Ungit 1a. Memastikan pasaran firma berjalan dengan baik. Mengiklankan promosi kepada orang rami. Mengemas barang selepas digunakan. Pengurus kewangan Pekerja pula terdiri daripada tiga orang juga masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab tertentu. Sebagai ganjaran, semua pengurus dan pekerja dibayar pampasan dalam bentuk gaji bulanan dalam jumlah tertentu.

Jumlah kos untuk bayaran gaji sebulan adalah RM 6, Penjelasan berkaitan dengan keperluan dan kos ini boleh dilihat seperti dalam jadual Jadual 1.

Semua aset ini meliputi apa sahaja kelengkapan dan peralatan yang diperlukan untuk membolehkan perniagaan ini dijalankan. Jumlah keseluruhan kos yang terlibat untuk pentadbiran bagi memulakan projek perniagaan ini adalah RM 75, Ini meliputi aktiviti yang dilakukan, jangkamasa yang terlibat serta keperluan dan kos yang terlibat dalam operasi preniagaan ini.

Oleh yang demikian, jumlah Keperluan untuk setahun adalah RM periagaan Antara perkara yang akan dijelaskan adalah sasaran dan saiz pelanggan,mengenal pasti pesaing-pesaing yang wujud dan kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing-pesaing tersebut. Berdasarkan kelemahan-kelemahan pesaing,penerangan akan dibuat berkaitan dengan strategi-strategi pemasaran yang akan digunakan. Setelah itu anggaran pendapatan atau jualan akan dilakukan.

Oleh yang demikian, persaingan adalah sengit dari aspek produk, harga dan promosi bagi perniagaan ini. Walau bagaimanapun, setiap aspek persaingan ini mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Berdasarkan pemerhatian terhadap dua pesaing ini, analisis tentang kekuatan dan kelemahan mereka dapat dilakukan seperti dalam Jadual 3. Strategi PerkhidmatanMenyediakan barang yang berkuliti dan dijamin selamat digunakan oleh pelanggan, serta melayan pelanggan dengan mesra dan ramah.

  FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA 8VA EDICION PDF

Menyediakan padang yang selesa dan berkualiti untuk pelanggan bermain futsal. Padang yang disediakan mempunyai dua jenis iaitu karpet padang dan simen futsal yang selamat walaupun pelanggan terjatuh ketika bermain. Strategi TempatKawasan firma kami yang akan dibangunkan berdekatan dengan kawasan perumahan terutamanya kawasan Taman Batu Strategi IklanIklan yang firma kami akan lakukan terdapat dua cara: Mengedarkan catalog kepada orang ramai.

Hebahan melalui radio Keningau FM.

rancangan-perniagaan Untuk Pelajar OUM

Pada tiga bulan pertama,didapati jumlah perkhidmatan dalam lingkungan RMAnggaran perkhidmatan ini dibuat kerana pada tempoh ini tidak ramai pelanggan mengetahui pernjagaan firma ini. Pada tiga bulan kedua anggaran perkhidmatan dianggarkan meningkat berbanding tiga bulan pertama kerana ketika itu firma kami mula dikenali ramai pelangganBAHAGIAN 4: Berdasarkan kos-kos ini, akan dinyatakan jumlah pinjaman modal yang diperlukan.

Setelah itu dijelaskan tentang anggaran keberuntungan perniagaan dan akan menentukan kemampuan untuk membayar balik pinjaman. Ini berdasarkan pemerhatian yang dibuat terhadap beberapa aspek seperti perkhidmatan yang ditawarkan menjadi permintaan ramai, harga yang ditawarkan adalah berpatutan dan lokasi yang dipilih adalah begitu strategik. Keyakinan ini ditambah lagi dengan pengalaman yang dimiliki oleh ahli Jawatankuasa dalam perniagaan ini, kesungguhan dan kerjasama yang telah ditunjukkan oleh setiap ahli menambahkan lagi semangat kami untuk menjayakan projek ini dan yakin vutsal firma kami boleh berkembang dengan cepat dalam masa beberapa tahun.

Entrepreneurship A contemporary approach 5th ed. Ridz Muhammad dan Jelita A.

Author: admin