ANTON PAVLOVIC CEHOV GALEB PDF

Anton Pavlovič Čehov rođen je u Taganrogu u trgovačkoj porodici. godine upisao se u taganrošku gimnaziju koja je nosila pečat provincijalne prizemnosti. Anton Pavlovic Cehov sabrana dela u 14 knjiga Narodna Prosveta Beograd za Šumski duh ; Ivanov ; Labudova pesma ; Tragičar po nevolji ; Galeb — Find Koyluler by Cehov, Anton – Title: Koyluler; Author: Cehov, Anton; Format/binding: Paperback; Book condition: Good Cehov, Anton Pavlovic.

Author: Zulkizshura Zurr
Country: Thailand
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 6 July 2005
Pages: 361
PDF File Size: 11.32 Mb
ePub File Size: 3.40 Mb
ISBN: 283-3-52182-973-1
Downloads: 58641
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJozshura

Published on Jan View Download 2. Galeb Jonathan Livingston razlikovao se od ostalih galebova po tome to je bio buntovnik i za ostale nije mario. Roditelji su ga molili da se, kao i ostali galebovi, brine kako doi do hrane, a njegova je jedina briga bila usavravanje leta. Kada je uspio dostii rekord jata, ukoren je i protjeran, ali to ga nije pokolebalo jer je bio uvjeren da slijedi vii cilj ivota.

Protjeran je daleko i tamo je jedne noi susreo dva galeba s istim ciljevima, a zatim i cijelu skupinu galebova koji su imali za cilj usavriti svoj let. Instruktor mu je bio galeb Sullivan, a starjeina Gang uvjerio ga je da snagom misli moe stii gdje god eli. S vremenom se u njemu rodila elja za povratkom na Zemlju gdje je htio svoje znanje prenijeti na druge galebove. Dobio je mnoge uenike, a meu njima i galeba Fletchera, kojemu je Johnatan, nakon to je shvatio da je ovladao snagom misli, prepustio uvanje jata, dok je on odlazio u druga jata.

  AL DI MEOLA PICKING TECHNIQUES PDF

Anton Pavlovič Čehov – Wikipedia

Ponekad se treba odvojiti od drugih da bi neto postigao; ako pojedinac eli postii neto, to je nemogue u sredini u kojoj ivi, treba otii nekamo gdje e svoje nakane bar pokuati ostvariti; treba svata iskuati jer e nam ba te kunje sluiti u ivotuCITAT Apvlovic ovjek treba prepoznati one kojima je potrebna pomo.

Otac je imao pravo. Moram zaboraviti ovu ludost. Moram odletjeti natrag svome jatu i pomiriti se s onim to jesam, jadni, ogranieni galeb. Nisu uvijek u pravu oni koji nas savjetuju. Treba biti ustrajan u svojim nakanama i slijediti svoje srce. Galebovi nikad ne lete po mraku!

Galeb Jonathan Livingston – Alegorija

Ljudi se inae zadovoljavaju samo poznatim stvarima, samo pojedinci se izdvajaju i spremni su riskirati. Kad saznaju, pomisli, za moj rekord, poludjet e od sree. Koliko je sad ivot bogatiji! To je smisao ivota, a ne ono sumorno vucaranje do ribarskih brodica i natrag!

Moemo se izdii iz neznanja, moemo postati umjena, pametna i savrena bia! Nije ga toliko boljela samoa koliko spoznaja da njegova braa nisu htjela povjerovati u uzvienost letenja; nisu htjela da otvore oi i vide.

Anton Pavlovič Čehov

Istina, jo je bio onaj isti mladi galeb Jonathan kakav je oduvijek bio ispod zlaanih oiju, samo mu se vanjski lik izmijenio. Bitno je oima nevidljvo. Moe otii bilo kamo i bilo kada, samo ako eli.

Mata, elja i volja u ovjeku dovoljni su za ostvarenje svih njegovih snova. Vehov je otkrio da su dosada, strah i gnjev glavni razlozi zbog kojih galebovi ive kratko, a budui da se svega toga oslobodio, poivo je zaista dugo i lijepo.

Treba se u njemu odrei odreenih stvari kako bi ostvarili neke ciljeve, ali zbog toga ne treba aliti. Prouavaj i dalje ljubav.

  DOC GLPK PDF

Ljubav nas ne eka pred kunim vratima, za njom treba tragati. Tek kad ju naemo ivot moe biti potpun. Iako je njegova prolost bila ispunjena samoom, bio je stvoren da postane uitelj, te je i svoju ljubav iskazivao tako to je htio prenijeti djeli istine koju je spoznao, galebu koji bi pokazao makar samo elju da tu istinu i sam spozna.

Gdje god ovjek otiao, nita nee moi izbrisati nit koja ga spaja s njegovim domom, ak i ako je tamo proivio neke loe trenutke. I elja za nasljednicima uroena je svakom ovjeku. Toliko esto lutamo, slomljeni ogranienjima drutva, ogranienjima koja smo odluili prihvatiti. Na prvi korak prema slobodi i istinskom spoznavanju sebe i vlastitih sposobnosti mora biti taj da ne prihvaamo vie ta ogranienja i krenemo dalje vjerujui srcu i dui.

Tada emo biti sposobni ostvariti ono o emu nismo ni sanjali. Nataa Narani i Dajana Leri. Galeb Jonathan Livingston Kviz Documents.

Ujka Vanja – Anton Pavlovic Cehov • BookLikes (ISBN)

Ricard Bah galeb dzonatan livingston 1 Documents. Jonathan Livingston le Goland Documents. Richard Bach Mart jonathan livingston Documents.

Summary of Jonathan Livingston Seagull Documents. Shubham srivastava jonathan livingston seagull Documents.

Un anno di jonathan livingston Education.

Author: admin