En seier for dyrene!

Fra 11. mars 2013 er det forbudt å selge og importere dyretestet kosmetikk i Norge og andre land innenfor EU og EØS. Dette er en svært viktig seier i kampen mot dyreforsøk verden over!

Det er med stor glede at NOAH kan melde at det nå ikke lenger vil være lovlig å selge dyretestet kosmetikk innenfor EU og EØS. Dette er en historisk seier for dyrene! Kampen mot dyreforsøk er en sak NOAH har jobbet aktivt med i mange år, og det er positivt å se at vårt og andres arbeid mot dette nå høster resultater.

Samtidig som vi kan glede oss over nyheten om dette forbudet, er det likevel viktig å huske på at mange av de samme produsentene som selger produkter for det norske og europeiske markedet, fortsetter å benytte seg av og tillate dyreforsøk andre steder i verden. Det er derfor viktig at vi som forbrukere passer på å ikke støtte de merkene som velger å tjene penger på dyrs lidelse utenfor EØS-landene.

Det er også viktig å være klar over at husholdningsprodukter ikke dekkes av Kosmetikkdirektivet, og dermed ikke vil rammes av det nyinnførte forbudet. Dette innebærer at dyr fortsatt benyttes til dyreforsøk også innenfor EØS-landene, med det formål å produsere blant annet renholdsprodukter. I denne industriens laboratorier holdes kaniner, marsvin, rotter, mus og andre dyr i fangenskap, og utsettes for forsøk som ofte er både smertefulle og dødelige.

Heldigvis vet vi også at disse forsøkene er unødvendige. Stadig flere firmaer produserer alle sine ingredienser og produkter helt uten å bruke dyr i testingen av disse. De har forstått at ekte skjønnhet handler om mer enn det som synes på overflaten.

NOAH inviterer deg som forbruker til å se nærmere på produsentene og hva som ligger bak produktene deres – og velge de som tar hensyn til dyr.

Se NOAHs film mot kosmetikktesting: